Tečaj šolanja psov

V nedeljo, 21. aprila 2013, ob 9. uri
bo na kinološkem poligonu na Reštanju

začetek tečaja šolanja psov:

Tečaj traja 40 ur, vsako nedeljo dopoldne ter sredo ali četrtek (po dogovoru) popoldne.
Tečaj se konča s preverjanjem znanja.