Občni zbor Kinološkega društva Senovo

V petek, 14. marca 2014, je bil na Reštanju
redni letni občni zbor društva.
Zbora se je udeležilo preko 20 članov.
Potrdili so poročila o delu v letu 2013
in sprejeli plan aktivnosti za leto 2014.