V septembru zaključek spomladanskega in pričetek jesenskega začetnega tečaja šolanja psov

Na kinološkem poligonu na Reštanju potekajo zadnje ure
spomladanskega začetnega tečaja šolanja psov.

Preizkus znanja ( IPO-A-BBH, IPO-B)
bo v soboto,  6. septembra, ob 17.uri

V nedeljo, 21. septembra, ob 10. uri
se bo pričel jesenski začetni tečaj šolanja psov..