Občni zbor društva

Redni letni občni zbor društva je bil v petek, 11. marca 2016,
v prostorih “mašinhauza” na Reštanju.

Člani društa, ki so se udeležili zbora, so potrdili poročilo predsednika
in blagajničarke o delu v preteklem letu ter sprejeli plan dela za leto 2016.