Junijska nedelja na Reštanju

Avtor fotografij: Boris Vovčko