Julijsko popoldne na Reštanju

Vztrajni tečajniki, nekaj gledalcev

in nova pridobitev: asfaltiran dovoz na vadbišče