Vabilo na občni zbor!

Spoštovane članice in člani Kinološkega društva Senovo.
Vabimo vas na LETNI ZBOR ČLANOV, ki bo v soboto, 19. 3.2022 ob 16. uri na poligonu Kinološkega društva na Reštanju.
Predlog dnevnega reda:


1. Poročilo o delu društva v letu 2021, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora

2. Program dela društva za leto 2022

3. Predlogi in pobude

Po zaključku bo pogostitev članov, zato prosimo, da svojo udeležbo potrdite na

tel. 051 306519 ali pkarmenc@gmail.com.


Lepo pozdravljeni do snidenja ?