Kontakt

Kontaktna oseba:          Matjaž Požun – 041 460 332

Naslov:            Senovo

Kinološki poligon:          Reštanj

Spletna stran:       http://www.kinoloskodrustvo.com/

Facebook stran:    https://www.facebook.com/Kinolo%C5%A1ko-dru%C5%A1tvo-Senovo-107946988217943 

E – naslov:        kinoloskodrustvosenovo1@gmail.com